VJ Gislev dominerar i härstamningarna

VJ Gislev har nu NTM +17 och används uteslutande på våra exportmarknader. Han är också morfar till VJ Gong, VJ Jojo, VJ Giga, VJ Higg, VJ Glyck och VJ Hamulus - alla med ett NTM mellan +22 och +28.

Det betyder att de nu dominerar X-Vik listan. Den stora utmaningen är att vi måste se till att nya framtida härstamningar uppstår för att inte få problem med inavel. Åtta av de senaste tjurarna som startat sin dosproduktion är däremot utan VJ Gislev i härstamningen, men ännu inte redo för försäljning.

Fyra nya Jersey tjurar på ingång

  • VJ Happens, VJ Habbit x VJ Klov, +30 NTM.
  • VJ Domino, VJ Dandi x VJ Role, +27 NTM.
  • VJ Superb, VJ Sort x VJ Perez, +24 NTM.
  • VJ Dance, VJ Dandi x VJ Lesten, +22 i NTM.  

VJ Domino och VJ Superb kommer att finnas med X-Vikdoser. Än så länge finns inga X-vik tillgängliga från VJ Dance. Försäljningen av X-Vik står nu för över 80% av den totala dosförsäljningen inom Jersey och förväntas öka ytterligare.

Flera högt värderade tjurar finns i pipeline

För närvarande finns två tjurar med NTM +30 till +32. Tjurarna går in i produktion nu och förväntas vara redo för försäljning i augusti. De härstammar från VJ Black x VJ Huzar och VJ Luxi x VJ Samson. Ingen av dem innehåller VJ Gislev. Mycket goda nyheter är att vi får in nya topptjurar med variation i härstamningarna.  

Handla i dosshopen

Dotter till VJ Gislev
Dotter till VJ Gislev

VJ Happens
VJ Happens

VJ Domino
VJ Domino