Fodereffektivitet lönar sig alltid

Mjölkgårdar med högvärdigt ensilage, som kan hålla nere kostnaderna för kraftfoder och som har stallet fullt med högavkastande kor är de som gynnas nu och ser ett bättre netto.

Just nu upplever lantbruket extrema ökningar på kostnadssidan men även en ökning på intäktssidan. För att kunna ta rätt beslut i produktionen behövs en regelbunden uppföljning, bland annat genom nyckeltalet Mjölk-Foder.

- De snabba prisförändringar som varit under 2021-2022 har lett till att skillnaderna mellan Mjölk-Foder på olika gårdar varierar mer än tidigare. De gårdar som har högvärdigt ensilage, fodrar egen spannmål samt, eller, haft långa avtal på kraftfoder har gynnats och får betydligt bättre netto, säger produktionsrådgivare Malin Fröjelin.

Ekonomiskt och näringsmässigt bokslut

Genom vår foderrådgivning kan du få fram nyckeltal från din utfodring. Har du beräkningar på individnivå görs alltid ett periodavslut. På gårdar som har foderkurvor i sin robotdator, fullfoder eller andra typer av ”grupp-beräkningar” samlar vi istället in data manuellt från gårdens utfodringssystem och beräknar en Endagars Utfodringskontroll.

- Båda dessa beräkningar ger en snabb och regelbunden bevakning av fodereffektivitet och ekonomiskt netto i den dagliga produktionen. I perioder med stabila priser är det här lätt att glömma bort, men i det här läget är det verkligen dags att titta på dem, ofta, säger Malin Fröjelin.

Foderstaten i Norfor tar hänsyn till foderpriset

Vår beräkningsmodell i NorFor tar hänsyn till foderpriserna och optimerar fram den foderstat som ger mest nytta för pengarna. Utifrån kornas behov får vi fram den billigaste foderstaten med aktuella foder på gården, och det här ger korna chans att leverera bästa netto till dig.

Fodereffektivitet lönar sig alltid

I de allra flesta fall ger högavkastande kor ett bättre Mjölk-Foder och de är generellt sett mest fodereffektiva.

- Överutfodring av protein är i dagsläget extremt dyrt och belastar dessutom klimatet och även kon som ska göra sig av med överskottskväve. En överutfodring av energi läggs på hullet och kan till viss del betalas av ett högre slaktpris, men kan också ge ökade problem med kalvförlamningar på äldre kor som ska kalva igen, säger Malin Fröjelin.

Det gäller att anpassa foderstaten efter besättningens kapacitet men också att åtgärda de bristerna som begränsar kornas förmåga till hög avkastning.

Vill du diskutera och optimera din foderstat - hör av dig till oss! 


Malin Fröjelin, produktionsrådgivare