Ett lyckat år för ET - embryotransfer

2021 var 60% av tjurkalvarna i VikingGenetics avelsprogram ett resultat av embryotransfer. Och fokus på att få fler kalvar efter de bästa hondjuren ökar stadigt.

Genomiska avelsvärden bidrar till framgångarna

Hondjurens betydelse i avelsarbetet har ökat i och med genomiska avelsvärden. Värdena har samma säkerhet oavsett kön. Avelsframsteget drivs framåt när de bästa kvigorna får många avkommor redan i ung ålder. Därför är fokus på embryotransfer i avelsprogrammet större nu än någonsin.

Under året ökade antalet spolningar med 67%, där över 150 spolningar genomfördes. Samtidigt ökade antalet embryon per spolning. Det resulterade i att dubbelt så många embryon producerades under 2021 jämfört med 2020. Det är ingen tvekan om att svenska uppfödares chans till att sälja tjurkalvar till avelsprogrammet, ökar markant när alla dessa kalvar föds.

Ökat fokus på ET i Sverige

Bäst dräktighetsresultat uppnås när embryona läggs in färska. Därför har arbetet med att öka antalet färska inläggningar prioriterats under året. Under 2021 lades 65% av alla embryon, spolade i fält, in färska. Tack vare det lyckosamma dräktighetsresultatet på färska embryon i Sverige, kommer kvigorna också att spolas i Sverige. Ett beslut taget av VikingGenetics och gäller de allra bästa kvigorna som köps in till avelsprogrammet i Sverige. Tidigare flyttades kvigorna till Finland för spolning på embryostationen i Hollola.

Embryoarbetet fortsätter

Till följd av det stora ET-fokuset i avelsprogrammen, kommer cirka 40 kvigor att bli spolade 4 gånger per år. Det ger en årlig produktion på omkring 900 embryon. Kvigorna kommer att stå i konventionella besättningar, bland annat i Sörmland, Halland och Småland. De embryon som produceras kommer att fördelas ut i närområdet och läggas in färska i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet är redan igång och förändringen kommer att ske under våren.

Antalet spolningar i Sverige 2022 kommer uppskattningsvis att närma sig 300. Det är ett effektivt sätt att ta vara på den genetiska potentialen i de bästa svenska djuren. Att få fler av de bästa djuren är också ett bra sätt för den enskilda besättningen – oavsett mjölk- eller köttras.

Arbetar som:
Regionchef Avel Väst, Områdesansvarig Töreboda/Skara/Falköping

Telefon:
010-471 07 02

Mobiltelefon:
073-314 62 85