Finslipade kalvningsegenskaper

I november genomförs flera förändringar i NAV:s avelsvärdering för kalvningsegenskaper. Det får avelsvärdena att hamna ännu närmare sanningen.

Samtidigt anpassas avelsvärderingen till EuroGenomics Golden Standard. Ett gemensamt europeiskt projekt för att öka utbytet av genetisk information mellan länderna. Genom standardiserad hantering av data registreras och beräknas uppgifterna på samma sätt av alla anslutna organisationer.

Genetiska parametrar och modeller

De två viktigaste förändringarna är uppdatering av de genetiska parametrarna och ändringar i den genetiska modellen. Korsningseffekten som funnits i beräkningen för de röda raserna plockas bort för att bli mer lik holstein och jerseys beräkningar. Orsaken är de analyser som visat att maternell korsningseffekt och direkt korsningseffekt inte går att skilja på, eftersom inblandning av andra raser skett under en längre tid.

De uppdaterade beräkningarna tar hänsyn till inavelsdepression hos fostret, bland alla raser, då det förväntas påverka fostrets motståndskraft. Beräkningarna kommer också att ta större hänsyn till kons miljö och hur det påverkar hennes kalvning.

Små förändringar i avelsvärdet för födsel

Sambandet är högt för samtliga raser och inga större förändringar väntas. De allra flesta djuren ändras mindre än 3 indexenheter. Enstaka tjurar kan röra sig mer.

Större rörelser för kalvning hos röda tjurar och kor

Hos de röda djuren är sambandet lägre för kalvning, speciellt för avkommeprövade tjurar. Där beräknas ca 45% av tjurarna förändra sig mer än 2 enheter. Hos korna ser vi en mindre förändring. Dock beräknas 10-20% av hondjuren förändras mer än 3 indexenheter. Hos holstein och jersey förväntas inga större förändringar, 95% av djuren ändras mindre än 3 indexenheter för kalvning.