Förverkliga dina byggplaner

Planerar du att bygga eller har planer för framtiden? Nu har du chansen att få ditt bygge belyst från olika håll - till ett riktigt bra pris.

Nu har du återigen chansen att få ditt bygge belyst från olika håll - och få 70% rabatt. Jordbruksverket har beviljat mer medel för projektet Oberoende breddad rådgivning, OBR. Detta innebär att vi kan erbjuda fler som vill bygga möjligheten att få sitt byggprojekt ordentligt genomarbetat med kompetenser inom exempelvis bygg, produktion och ekonomi. Och detta till ett kraftigt subventionerat pris! 

Läs mer om erbjudandet