Halta djur i djurskyddslagens ögon

Det står inget i lagen om att djur inte får bli sjuka. Men under en djurskyddskontroll bedöms djurhållarens uppmärksamhet och om åtgärder satts in i tid.

Djurskyddslagens krav

Hälta och klövhälsoproblem är vanligt förekommande och har stor negativ inverkan på djurets välfärd. Vid en djurskyddskontroll görs en bedömning av hur djurhållaren uppmärksammat och åtgärdat individens specifika behov i tid. För att uppfylla djurskyddslagens krav gäller det att upptäcka och åtgärda hälta i ett tidigt skede. Lika viktigt är att jobba med förebyggande insatser. En tidig upptäckt minskar de negativa konsekvenserna för djuret och ökar chansen att det ska bli helt återställt.

Upptäcka och hantera halta djur

Alla som sköter djuren behöver kunna upptäcka hälta, och veta när en klövvårdare eller veterinär ska kontaktas. Undersök djuret i verkstol om klövarna misstänks ligga bakom hältans uppkomst. Kontrollera alltid om djuret har feber.

Rådfråga veterinär om orsaken till hältan är oklar eller om behandlingen inte ger förväntat resultat. Halta djur faller snabbt i rang och får svårt att konkurrera om foder, vatten och liggplats. Avgör om djuret kan gå kvar bland de andra eller behöver skiljas från gruppen för att återhämta sig.

Förebyggande åtgärder kan ha stor effekt

Hälta kan bero på flera olika orsaker. Tillsammans med en djurhälsoveterinär går det att utreda och identifiera vilka åtgärder som passar för en specifik besättning.

Ett effektivt sätt att förebygga hälta är att verka alla kor regelbundet, minst två gånger per laktation och följa resultatet genom klövhälsoregistrering. Tillräcklig vila är en annan viktig faktor för att avlasta klövarna hos tunga kor. Därför kan det vara klokt att se över liggbåsens utformning.

Här finns fler tips och praktiska råd som kan underlätta arbetet med klövhälsan

Beredd på kontrollen

- ett material för att minska osäkerhet inför djurskyddskontroller

Materialet ger en överblick av en komplex lagstiftning genom att bland annat förklara viktiga nyckelbegrepp, göra det juridiska begripligt samt beskriva hur lagen tolkas av djurskyddsinspektörerna. 

Beredd på kontrollen

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 03 18

Mobiltelefon:
073-0726686