Medlem

Halta djur

Halta djur

Här hittar du tips på möjliga åtgärder som kan underlätta arbetet med klövhälsan.

Om ett djur visar tecken på hälta

  • Ta upp i egen verkstol eller ring klövvårdare.
  • Tempa djuret.
  • Diskutera med veterinär.
  • Skilj vid behov djuret från gruppen under rehabiliteringen.

Film om hur lagens krav på tillsyn och handling tolkas vid kontroll

Justera i stallet

Ändra rutiner

Investera

 

Förebygga hälta

Ett effektivt sätt att förebygga hälta är att verka alla kor regelbundet, minst två gånger per laktation och att följa resultatet genom klövhälsoregistrering. Tillräcklig vila är en viktig faktor för att avlasta klövarna hos de tunga korna. Därför kan det vara klokt att se över liggbåsens utformning.

Riktvärden för justering av befintliga liggbås till mjölkkor

De lägre angivelserna är för mindre kor.

Riktvärden för justering av befintliga liggbås till mjölkkor

Hantering vid olika typer av klövskador, bandagering och klossning

eu-flagga.png