Styrning och rutiner

Klöv

Klöv

Här finns instruktioner för vilka åtgärder som passar vid olika typer av skador, och hur du går till väga om du behöver bandagera eller klossa.

Smittsamma/hygienrelaterade klövskador

Trauma/fångrelaterade klövskador

Klövbandage

Klossning

Digital dermatit - Ett smittsamt klöveksem

Smittskydd vid klövvård

Rutiner för rengöring och smittskydd är ett bra sätt att hindra smittspridning mellan besättningar. Via länken hittar du samlade råd kring vad som är bra att tänka på före, under och efter besöket. Till varje avsnitt hör en QR-kod kopplad till en film i ämnet.

Rengöringsrutiner och smittskydd vid klövvård