Styrning och rutiner

Djurhantering

Djurhantering

Här får du veta mer om hur du kan flytta och hantera dina djur på ett lugnt och säkert sätt.

Så kan du med ditt kroppsspråk och din position skapa en lugn situation vid hantering och flytt av djur. 

I en serie filmer visar Sophie Atkinson olika situationer där hon använder LSS-metoden, Low Stress Stockhandling, för att flytta, skilja ut och lasta djur lugnt och säkert för både djur och människor. 

Tekniken baseras på en förståelse av djurens naturliga beteende. Genom att använda kroppsspråket på rätt sätt, vara i rätt position i förhållande till kon, och se till att inte sätta för mycket press på djuren, kan förflyttningar ske lugnt och säkert. Grindar kan hjälpa till att hålla djuren på plats och som en säkerhet för människorna, men det är ändå viktigt att djuren drivs varsamt. Ju mindre stress för djuren, desto säkrare för människorna.

Tipsa gärna dina anställda.

Se filmerna här