Styrning och rutiner

Robotmjölkning

Robotmjölkning

Här finns alla rutiner om robotmjölkning samlade.

Några tips på vägen

  1. Bestäm vad du vill uppnå och sätt tydliga mål
  2. Gör ett utkast på hur era standardrutiner kan se ut
  3. Låt alla berörda tycka till, diskussionen är viktig
  4. Be någon utomstående om synpunkter. Är det tydligt nog?
  5. Sätt upp rutinerna i stallet så att alla kan se dem. Testa! Gör justeringar om det behövs
  6. Ta bilder på momenten för att förtydliga dem
  7. Gör månadsvisa uppföljningar och ge feedback

Standardrutiner

1.1 Mjölkanläggning - Daglig kontroll, Lely

1.1 Mjölkanläggning Tank - Daglig kontroll, DeLaval

1.2 Mjölkningsenhet - Daglig rengöring, DeLaval

1.2 Mjölkningsenhet - Daglig rengöring, Lely

2.1 Djurskötsel - Dagligrutin, DeLaval

2.1 Djurskötsel - Daglig rutin, Lely

2.2 Djurskötsel - Avvikande kor, Lely

2.3 Djurskötsel - Ofullständiga mjölkningar, DeLaval

2.3 Djurskötsel - Misslyckade mjölkningar, Lely

2.4 Djurskötsel - Inmjölkning, DeLaval

3.1 Veckorutin

4.1 Månadsrutin

Vad alla bör veta

Vad alla bör veta om robotmjölkning