Styrning och rutiner

Foder

Foder

Här finns alla rutiner om foder samlade.

Några tips på vägen

  1. Bestäm vad du vill uppnå och sätt tydliga mål
  2. Gör ett utkast på hur era standardrutiner kan se ut
  3. Låt alla berörda tycka till, diskussionen är viktig
  4. Be någon utomstående om synpunkter. Är det tydligt nog?
  5. Sätt upp rutinerna i stallet så att alla kan se dem. Testa! Gör justeringar om det behövs
  6. Ta bilder på momenten för att förtydliga dem
  7. Gör månadsvisa uppföljningar och ge feedback

Standardrutiner

1.2 Torrsubstansmätning

1.2 Torrsubstansmätning TS-mätare

1.3b Blanda foder med haspel och paddelblandare

1.3c Blanda Kompakt fullfoder

1.4 Kalibrering av kraftfoderstation

1.5 Rengöring av foderbord

1.6 Rengöring av vattenkar

1.7 Rengöring av foderblandare utan vatten

Vad alla bör veta

1.1 Vad alla bör veta om ensilering

1.2 Vad alla bör veta om torrsubstans

1.4 Vad alla bör veta om kalibrering av kraftfoderstation

1.5 Vad alla bör veta om rengöring av foderbord

1.6 Vad alla bör veta om rengöring av vattenkar och vattenkopp

1.7 Vad alla bör veta om rengöring foderblandare