Styrning och rutiner

Ungdjur

Ungdjur

Här finns alla rutiner om ungdjur samlade.

Några tips på vägen

  1. Bestäm vad du vill uppnå och sätt tydliga mål
  2. Gör ett utkast på hur era standardrutiner kan se ut
  3. Låt alla berörda tycka till, diskussionen är viktig
  4. Be någon utomstående om synpunkter. Är det tydligt nog?
  5. Sätt upp rutinerna i stallet så att alla kan se dem. Testa! Gör justeringar om det behövs
  6. Ta bilder på momenten för att förtydliga dem
  7. Gör månadsvisa uppföljningar och ge feedback

Standardrutiner

1.1 Bete

2.1 Daglig skötsel på stall

3.1 Flytta djur

4.1 Vägning och mätning av djuren

5.1 Vatten

Vad alla bör veta

Vad alla bör veta om ungdjur