Har du ansökt om fårpengen i år?

Då är det dags att se över gårdens foderstrategi inför stallperioden. Senast den 1 november behöver du analyserat ditt grovfoder, beräknat foderstater och gjort en foderinventering.

Fårpengen

I samband med SAM-ansökan som görs på våren, kan du som har minst en djurenhet ansöka om ersättning för extra djuromsorg för får, även kallad fårpengen. Från och med nästa år kommer fem får att räknas som en djurenhet, istället för de sju som gäller idag. För att uppfylla kraven för ersättningen behöver en rad åtaganden för att främja djurvälfärden uppfyllas.

Djurvälfärdsersättning extra djuromsorg för får - jordbruksverket.se

Se över din foderstrategi

En balanserad foderstat är stommen till god produktion med friska djur i lagom hull. Genom att beräkna foderstater kan du anpassa din foderstrategi utifrån årets grovfoderkvalitet. Då har du en plan - i god tid före lamning, och vet hur du tillgodoser tackornas behov på bästa sätt och säkrar en god lammtillväxt.

Se över din foderstrategi inför stallsäsongen tillsammans med oss

  • Ta ut foderprov och skicka till labb för analys av näringsvärden.
  • Beräkna foderstater för olika produktionsstadier.
  • Gör en foderinventering genom att beräkna djurens foderbehov och skatta dina foderlager.

Missade du att ansöka om fårpengen i år?

Hör av dig till oss för rådgivning kring produktionsplan och ansökan inför nästa ansökningsperiod. 
Mer om Rådgivning får- och lammproduktion och kontaktuppgifter hittar du här

 

farradgivning.jpg