alt-text

Rådgivning får- och lammproduktion

Med oss kan du vässa din får- och lammproduktion med smart produktionsplanering.

Foderstatsberäkningar

En balanserad foderstat är stommen till god produktion med friska djur i lagom hull. Utfodringen behöver anpassas till tackornas näringsbehov som varierar stort mellan olika produktionsstadier. Näringsinnehållet i grovfodret växlar också mellan år och skördar.

Stenkoll på näringsinnehåll

Genom att skicka in en analys på grovfodret får du reda på det exakta näringsinnehållet. Analysresultatet används sedan i beräkning av foderstaten. Foderstatsberäkningen ger dig svar på tackans behov inför lamning.

  • Behov av kraftfoder
  • Typ av kraftfoder
  • Behov av mineraler

Grovfoderanalyser och foderstatberäkningar ingår dessutom i villkoren för att få ersättning för extra djuromsorg för får. Ersättningen kallas också Fårpengen.

Fårpengen

Du som är fårägare kan söka stödet hos Jordbruksverket. För att kunna ta del av ersättningen behöver en rad villkor vara uppfyllda. I villkoren ingår bland annat en produktionsplan, hullbedömning, foderanalyser, foderinventering och foderstater för olika produktionsstadier.
Låter det krångligt? Ingen fara, vi hjälper till med

  • uträkning av gårdens fodertillgång för hela året
  • uttag av foderprov
  • tolkning av grovfoderanalyser
  • beräkning av foderstater
  • att upprätta en produktionsplan.

Bättre grovfoderkvalitet

Grovfodret är basen i foderstaten till får och lamm. Genom att skörda grovfoder med god smältbarhet och högt innehåll av energi och protein, minskar behovet av inköpt kraftfoder. Det i sin tur förbättrar produktionsekonomin. Kontakta oss om du vill diskutera strategier för att förbättra kvaliteten på ditt grovfoder.

Prata med oss - vi kan får

 

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 05 10

Mobiltelefon:
076-109 08 47

Kontakta mig