I mars är det dags för miljörapporten

Rapporten ska lämnas av alla stora gårdar med tillståndspliktig produktion senast den 31 mars. Uppgifterna skickas in via miljörapporteringsportalen.

Miljörapporten ska lämnas varje år av alla stora gårdar med tillståndspliktig produktion. Det gäller företag som lämnat en miljökonsekvensbeskrivning och fått ett tillstånd för sin produktion från Länsstyrelsen.

Årets miljörapportering

Du som har en produktion som är tillståndspliktig enligt miljöbalken behöver lämna in rapporten. Det gör du via Svenska Miljörapporteringsportalen och senast den 31 mars 2022.

Svenska Miljörapporteringsportalen

Färsk stuka

I miljörapporten beskriver du hur verksamheten levt upp till tillståndet under året som gått. Har du dessutom tillståndspliktig gris- eller fjäderfäproduktion ska även BAT-slutsatserna redovisas. I BAT-slutsatserna finns beskrivet vad som anses vara bästa tillgängliga teknik för produktionen och innehåller gränsvärden för exempelvis ammoniakutsläpp.

Missa inte att lämna rapporten i tid – då slipper du en tråkig miljösanktionsavgift. Kontakta gärna någon av miljörådgivarna om du önskar hjälp med rapporten.

Kontakta en miljörådgivare