Kom ihåg att verifiera stamtjuren

Om du har en avelstjur vars avkommor ska stambokföras, måste tjurens härstamning vara verifierad via analys. Genomisk Analys är en metod med flera fördelar.

Snabbare och billigare

Det finns stora fördelar att härstamningsverifiera djuren med Genomisk Analys jämfört med DNA-analys. Förutom de betydligt kortare svarstiderna ingår även svar på monogena egenskaper som hornstatus och genetiska defekter. Ett extra plus är att analysen kostar mindre.

Genomisk Analys som verifieringsmetod

Härstamningsverifiering via Genomisk Analys kräver att båda föräldradjuren är genomiskt analyserade. I MinGård® går det enkelt att se om DNA-typning eller Genomisk Analys använts på föräldradjuren.

Om något av föräldradjuren inte längre är i livet men har en DNA-analys sedan tidigare, kan det finnas hårprov sparat från analysen. Då är det möjligt att skicka hårprovet på en Genomisk Analys. Hårprov finns däremot inte kvar från alla tidigare analyser. Laboratoriet sparade endast överskott av hår där det fanns tillräcklig mängd av bra kvalitet. Lagret är nu flyttat till Växas kontor i Kalmar. Om du vill veta ifall det finns hårprov lagrade, kan du skicka din fråga i ett mejl till Kokontrollen.

kokontroll@vxa.se

Den gamla metoden DNA-analys används bara i undantagsfall, eftersom den är mycket dyrare och tar längre tid. Svaret på analysen kan dröja upp till 8 månader. 

Provtagning

Genomisk Analys kan göras på hår, blod och vävnadsprov.

  • Provtagning med tång för vävnadsprov
    Priset för provtagning med TST-tång är 60 kronor lägre jämfört med hårprov. Du behöver inte göra någon separat beställning av analysen, utan skickar bara in proverna i förfrankerade kuvert. Mejla din första kuvertbeställning till Kokontrollen. Nästa omgång vadderade kuvert får du med automatik.
    Så fungerar det

  • Hårprov
    Äldre djur provtas enklast med hårprov från svansspetsen.

Om du inte använder TST-tång, beställer du provet för Genomisk Analys i MinGård®. Det är också där du får resultatet av analysen redovisad, oavsett provtagningsmetod.