Optimera kött minus foder

Vid höjda priser och snabba förändringar på kostnadssidan är det viktigare än någonsin att ha koll på hur produktionen ligger till.

Nu när det sker snabba förändringar på kostnadssidan gäller det att ha koll på insatsvarorna och vara rädd om de resurser som finns. Trots att inkomsterna har ökat till följd av höjda köttpriser hos slakterierna, är det ändå extra viktigt att hålla koll på foderkostnaderna - fodra rätt foder till rätt djur. Det kan kännas lockande att dra ner på intensiteten och minska på fodergivor och därmed tillväxten. Men det har oftast en negativ effekt på lönsamheten. Se istället till att leverera tillräckligt tunga och slaktmogna djur som inte blivit för gamla.

Samma slaktvikt men bättre grovfoder

- Jag håller kvar i den strategin som jag har haft förut, det är samma slutsiffror hos slakteriet. Det är dumt att driva upp djuren för högt. De kostar mer, och med större djur är det större risk att de skadar sig, säger Jan Forsell, Bjursås Lantbruk AB.

Jan har än så länge inte dragit ner på kraftfodret eller tillväxten hos djuren, men räknar mer än någonsin på kalkylerna för produktionen.

- Det gäller ju att titta över totalen. Mitt budskap är också att försöka bli mer självförsörjande, om man kan, för att bli mindre beroende av marknaden. För egen del är det att bli ännu bättre på att producera bra grovfoder. Det finns ännu mer att vinna på det nu. Jag ska försöka få in bättre ensilage för att nästa år få högre tillväxt med mindre kraftfoder, säger Jan Forsell.

Undvik att överutfodra

Överutfodring är alltid en onödig kostnad och just nu även en oerhört dyr sådan. Ibland beror överutfodringen på att djuren får mer protein och energi än vad som behövs. Även spill och annat slöseri påverkar. En överutfodring av energi läggs ofta på tillväxten och kan till viss del betalas av ett högre slaktpris. Överutfodring av protein däremot är en onödig kostnad som inte har några fördelar, utan blir endast en belastning eftersom djuret behöver göra sig av med överskottskväve. Det belastar även klimatet. I de allra flesta fall ger snabbväxande djur ett bättre resultat i beräkningen av kött minus foder per kilogram kött. De snabbväxande djuren är generellt sett mest fodereffektiva och genererar en hög tillväxt. Lyckas du få hög tillväxt från hög andel grovfoder ger det ett bättre resultat, än om tillväxten kommer från högre andel kraftfoder

Följ upp med nyckeltal

Ett bra sätt att kontinuerligt följa upp produktionen och snabbt upptäcka avvikelser är att hitta nyckeltal att följa. Exempelvis om du har möjlighet att väga dina djur regelbundet och mäta tillväxten kan du relatera detta till utfodrad mängd kraftfoder. På fullfoder- och blandfodergårdar med system som till exempel Cowconnect, finns möjligheter att få noggranna uppgifter om vad som faktiskt utfodras.

Få mest nytta för pengarna i NorFor

Med etablerade system för att optimera foderstater, såväl ekonomiskt som biologiskt, får du tillväxt till det bästa priset. Beräkningsmodellen i NorFor tar hänsyn till foderpriserna och optimerar fram den foderstat som ger mest nytta för pengarna. Djurens behov utifrån tillväxt, ras och vikt ligger som bas och utifrån det beräknas den billigaste foderstaten med foder som finns tillgängligt. I perioder med stabila priser behöver inte foderstaten korrigeras lika ofta, men nu gäller det att vara uppdaterad hela tiden.

Foderråd på din gård

Har du en plan har du också arbetsro. Det blir lättare att fokusera på det som är rätt att genomföra på din gård. NorFor är grunden i foderrådgivningen och rådgivarna finns redo för dig och din gård med analyser, scenarios och planering.