Läge att hålla fast i sin strategi

Just nu gäller det att hålla fast vid sin strategi och skaffa sig en ordentlig helhetsbild över verksamheten, det är råden från två ekologiska mjölkbönder.

- Har man en bra strategi så håll kvar i den, annars skaffa en strategi. Vi växer mycket just nu och har jobbat mycket med ekonomisk uppföljning med en likviditetsbudget bland annat så vi vet att pengarna inte tar slut. Vi stämmer av med konsult varje månad, det är en väldig trygghet, säger Kristoffer Kullingsjö.

Kristoffer Kullingsjö driver Kullingsjö Lantbruk tillsammans med sin bror Tobias och har ca 300 kor i sin ekologiska mjölkproduktion. De har även en konventionell grisproduktion som dubblerats det senaste året. Bröderna har inte ändrat sin strategi utifrån de ändrade kostnadsläget och Kristoffer ger samma råd till andra lantbrukare.

Per Larsson driver gården Kårtorp med ca 200 årskor i sin ekologiska mjölkbesättning. På Kårtorp har de inte heller ändrat sin strategi, och Pers råd är att just nu följa upp och skapa sig en ordentlig bild av läget på sin egen gård.

- Man behöver sätta sig ner och skaffa sig en bra helhetsbild. Titta på bokföringen, likviditetsbudget osv. Det gör att man fokuserar på rätt saker, det skapar också en viss arbetsro, säger Per Larsson.

Inte mindre viktigt i år med ett bra foder

Kostnadsläget är extraordinärt med ökade kostnader som ändrat sig snabbt, samtidigt är mjölkpriset historiskt högt för de båda företagen som levererar sin mjölk till Arla. Fodret är som alltid en tung kostnad i produktionen, men gällande de höjda priserna på kraftfodret tycker inte de Per och Kristoffer att de som ekologiska producenter drabbats värre än de konventionella. De fokuserar båda två på att utnyttja grovfodret så bra som möjligt.

- Strategin är som den brukar vara, håller hög produktion. Vi har alltid strävat efter bra skördar. Det har alltid varit effektivt med att bra foder, det är ju inte mindre viktigt i år. Samtidigt har vi ju foder från förra året, och inte till de nya priserna, säger Kristoffer Kullingsjö.

- Fodret är ju alltid det tunga kostnaden. Vi har ett långsiktigt strategiarbete där vi gått mot att utnyttja grovfodret i ännu större uträckning. Vi har en hyfsat låg kraftfoderåtgång i förhållande mot avkastningen, och köpte en hel del spannmål i fjol till låga priser, säger Per Larsson.

En bra uppföljning viktigare än någonsin

Att följa upp sin produktion är nu kanske viktigare än någonsin, som det sagts har det aldrig förut varit så lönsamt att göra rätt, och så dyrt att göra fel. Vad som är rätt eller fel är individuellt för varje gård. Per Larsson på Kårtorp fokuserar just nu på att styra sin gård efter sina nyckeltal.

 - Vi har en god uppföljning och vet hela tiden vad vi har för foderkostnad i relation till foderpriset. Vi följer löpande Mjölk minus Foder, säger Per Larsson.

Genom att också titta på sin löpande bokföring för hela företaget kan Per också konstatera företaget går bra i år såhär långt.

- Mjölkprishöjningen har kompenserat de övriga kostnadshöjningarna, företaget går bra. Det är så många parametrar som spretar åt alla håll i år, det går inte att bara gå på magkänslan i ett sådant här läge, säger Per Larsson.

Minskad betalningsviljan för eko

Något som följs och utvärderas noga i de två företagen är såklart utvecklingen av ekomarknaden. Utvecklingen av marknaden är det som kommer avgöra om produktionerna fortsätter vara eko eller inte. Och det finns en oro hos de båda företagarna att betalningsviljan för eko kommer att minska, särskilt som maten överlag blivit dyrare för konsumenterna.

- Funderar på om kunden är beredda att betala en premie. Lite så tänker man, vill folk betala för en grej till? Hur länge kan man höja? Vi hade funderat på det här även utan krisen. Om man skulle ändra något är det ett långsiktigt och strategiskt beslut. Vi vill ju producera det som konsumenterna vill ha, och det som vi tjänar mest pengar på, säger Kristoffer Kullingsjö.

- Just nu är det svårt att sia vad som är rätt eller fel. Ser man för dagen är det en bättre affär att var konventionell, men mjölkproduktion är långsiktigt. Jag ändrar inget nu. Beslutet kommer handla mest om hur de konventionella mjölkpriserna och foderkostnaderna kommer utvecklas. Kan konstatera att ekologisk mat inte är det som står högst upp på folks agendor gällande hållbarhet, säger Per Larsson.

En osäkerhet för alla branscher

Kristoffer Kullingsjö tror att den tuffaste tiden kommer vara om ett år, när alla höjda kostnader har slagit genom fullt. Och det gäller inte bara lantbruket, han pekar på att det finns en ovisshet i alla branscher. När det gäller det presenterade krispaketet från regeringen på ca två miljarder anser Kristoffer att takhöjden missgynnar de större producenterna och anser att stöden behöver ses över.

- Varför ska inte de stora gårdarna få samma stöd som de små? Det är inte mindre kostnadsökningar för att man är stor, de hanterar det här på fel sätt. EU-stöden finns ju från första början där för att konsumenterna ska kunna köpa billig mat. Man hade lika gärna kunna ge full kostnadstäckning till producenterna och konsumenterna subventioneras istället, säger Kristoffer  Kullingsjö.