Långlivade kor kan ge högre lönsamhet

Att öka kons livslängd kan öka din lönsamhet, det blev slutsatsen från ett webbinarium vid SLU. En ökad livslängd är också en del i att nå ett resurseffektivt lantbruk.

Medellivslängden hos svenska mjölkkor är ett av nyckeltalen som följs i Växas hållbarhetsrapport som en del i att nå ett resurseffektivt och lönsamt lantbruk. Rent biologiskt har kon en livslängd på ungefär 20 år. Kor i modern mjölkproduktion lever dock betydligt kortare, runt 5 – 7 år, med viss variation mellan länder. Medellivslängden för mjölkkor i Sverige är idag ungefär 5 år, 61,4 månader.

Hög inkalvningsålder ger lägre produktiv livslängd

Inkalvningsålder har stor betydelse för resurseffektiviteten, och i forskningen används ofta produktiv livslängd som mått, åldern räknas alltså från första kalvning till utslagning. Inkalvningsåldern i Sverige är idag i genomsnitt 27 månader, vilket ger en produktiv livslängd på strax under 3 år. Jämfört med andra länder med modern mjölkproduktion har vi en lägre produktiv livslängd, vilket till viss del kan förklaras av vår höga mjölkproduktion per ko. En längre livslängd ofta ses i länder med mer extensiv produktion, till exempel Nya Zealand.

Potential att öka lönsamheten

Utslagningar styrs också till stor del av management-beslut, så här finns det potential att öka lönsamheten genom att ändra strategi och få äldre kor. Äldre friska djur i besättningen ger dig minskade rekryteringskostnader och möjlighet att inseminera fler djur med köttras - och därmed få ökade intäkter för försäljning till slakt. Dessutom producerar äldre kor mer mjölk än förstakalvare. Enligt beräkningar från USA har en produktiv livslängd på upp till fem år, i genomsnitt fem laktationer, tillräckligt positiva effekter för att väga upp minskade genetiska framsteg och en ökad risk för sjukdom hos äldre kor.

Alla bitar på plats

Den ökade resurseffektiviteten gynnar alltså inte bara din ekonomi utan också klimatet och miljön. Men, för att ens ha möjlighet att lyckas med en sådan strategi krävs att besättningen har alla andra bitar på plats. Det krävs en god djurhälsa, inklusive kalvhälsa, fungerande rutiner och utfodringsstrategier för att möjliggöra friska kor som kalvar in i tid och lever länge.

Läs mer om livlängd och hållbarhet