Styrning och rutiner

Hög livslängd med hållbara djur

Hög livslängd med hållbara djur

Att öka livslängden hos våra kor är av stor betydelse för både lönsamheten och klimatet.

Vid konstant besättningsstorlek är en hög rekryteringsprocent direkt koppat till en lägre produktiv livslängd hos korna.

Så här lyckas du

  • Håll nere rekryteringsprocenten.
  • Upprätta en effektiv avelsstrategi för att undvika överskott på kvigor.
  • Seminera genetiskt sämre djur med köttras, för optimalt resultat är genomiska tester ett bra hjälpmedel.
  • Sälj eventuellt överskott på dräktiga kvigor och kvigkalvar.
  • God fruktsamhet och god djurhälsa i besättningen.
  • God ungdjursuppfödning - kvigor som kalvar in vid yngre ålder har bättre hållbarhet och högre livstidsproduktion.

Vanliga misstag

  • Överskott av kvigor.
  • Ojämnt djurflöde.

Utvärdering

  Mål OK Larm
Rekryteringsprocent 25-35% 35-40%
20-25%
≥ 40% 
≤ 20%
Livslängd mjölkkor,
antal månader
  Medel 2020:
61,2