Styrning och rutiner

Foder

Foder

Faktorer kopplat till foder för idisslande djur har mycket stor betydelse. Fodersmältningen ger upphov till metan. Både inköpt och egen produktion av foder ger utsläpp av alla klimatgaser.

Det finns ett stort antal åtgärder att jobba med. Forskning pågår bland annat kring hur fodertillsatser kan minska uppkomsten av metan vid fodersmältningen. Här är åtta åtgärder som är viktiga för klimatavtrycket, men även för verksamheten och lönsamheten.