Styrning och rutiner

Fett och tillsatser i fodret

Fett och tillsatser i fodret

Det går att minska produktionen av metan i vommen genom olika metoder kopplat till utfodringen.

Ett sätt är att tillsätta extra fett i foderstaten. Fett smälts inte i vommen och resulterar inte i metanproduktion. För stor mängd kan hämma fodersmältningen, det är därför viktigt att göra en foderstatsberäkning för att säkerställa att rätt mängd tillförs.

Det finns även olika tillsatser som utvärderas för deras förmåga att minska mängden metan, till exempel rödalger. Studier pågår, både av effekten på kort och lång sikt samt ekonomin.

Så här lyckas du 

  • Använd fett i foderstaten. Det finns studier som visar att 10 g fettsyror extra/kg ts minskar metanutsläppen med upp till 3%.
  • Välj svenska fettkällor med lågt klimatavtryck, exempelvis raps istället för palm.
  • Följ utvecklingen av de studier som görs på tillsatser i fodret, till exempel rödalger.  
  • Använd standardrutiner för foder.
    Standardrutiner

Vanliga misstag

  • För hög andel fett i foderstaten kan påverka fodersmätningen negativt.
  • Räknar inte med att många färdigfoder redan innehåller tillräcklig mängd fett vilket ger för hög fetthalt i den totala foderstaten.
  • Eventuellt framtida användning av alger kan orsaka för hög nivå av mikroämnen, till exempel jod, i foderstaten.

Utvärdering

  Mål OK Larm
Fettkälla Svensk närproducerad Svensk Importerad