Styrning och rutiner

Fett och tillsatser i fodret

Fett och tillsatser i fodret

Det går att minska produktionen av metan i vommen genom olika metoder kopplat till utfodringen.

Ett sätt är att tillsätta extra fett i foderstaten. Fett smälts inte i vommen och resulterar inte i metanproduktion. För stor mängd kan hämma fodersmältningen, det är därför viktigt att göra en foderstatsberäkning för att säkerställa att rätt mängd tillförs.

Bovaer är en fodertillsats som innehåller den aktiva substansen 3-nitrooxypropanol (3 NOP). Tillsatsen, i rekommenderad mängd, uppges kunna minska metanproduktionen med 20-35% utan att påverka foderintag, mjölkmängd, levandevikt eller hull. Praktiska studier pågår och mer forskning behövs.

Det finns även andra tillsatser som utvärderas för deras förmåga att minska mängden metan, till exempel rödalger. Studier pågår, både av effekten på kort och lång sikt samt ekonomin.

Så här lyckas du

  • Använd fett i foderstaten. Det finns studier som visar att 10 g fettsyror extra/kg ts minskar metanutsläppen med upp till 3%
  • Välj svenska fettkällor med lågt klimatavtryck, till exempel raps istället för palm
  • Följ utvecklingen av de studier som görs på tillsatser i fodret, till exempel Bovaer och rödalger
  • Använd standardrutiner för foder: Standardrutiner

Vanliga misstag

  • För hög andel fett i foderstaten kan påverka fodersmätningen negativt
  • Räknar inte med att många färdigfoder redan innehåller tillräcklig mängd fett vilket ger för hög fetthalt i den totala foderstaten
  • Eventuellt framtida användning av alger kan orsaka för hög nivå av mikroämnen, till exempel jod, i foderstaten

 

Utvärdering

  Mål OK Larm
Fettkälla Svensk närproducerad Svensk Importerad