Styrning och rutiner

Analyserat foder

Analyserat foder

Foderanalyser görs med en rad olika metoder utifrån vad det är för näringsvärden som ska analyseras.

Att ha ett analyserat foder är viktigt för att kunna utfodra djuren på bästa sätt, men även för att ha den mest lönsamma foderstaten.

Med en foderanalys blir det lättare att veta vilka foderpartier som passar till olika djurgrupper. På så sätt kan du minska risken för över-, eller underutfodring vilket är bra ur klimatsynpunkt.

Så här lyckas du

  • Om möjligheterna finns är det rekommenderat att ta grovfoderanalys på ensilerad gröda.
  • Ta prov 4-6 veckor efter täckning av ensilaget, när ensileringsprocessen är klar.
  • Foderanalysen hjälper till att gödsla rätt.
  • Analysera grovfodret - grundpaket + 10 mineraler.
  • Analysera spannmålen.

Vanliga misstag

  • Ej ett representativt prov.
  • Saknar analys på grovfoder/spannmål eller båda.