Styrning och rutiner

Självförsörjandegrad

Självförsörjandegrad

Minska behovet av inköpt foder. Vid egen odling av foder är det lättare att påverka näringsinnehållet så det passar de djurgrupper som ska utfodras.

Dessutom behöver foder som produceras på den egna gården inte transporteras. Det är speciellt viktigt att öka andelen hemmaodlat protein då det minskar beroende av importerat protein, till exempel soja och palm, som har höga klimatavtryck.

Så här lyckas du 

 • Planera hur stor mängd foder som behövs och gör din växtodlingsplan efter behovet.
 • Öka avkastningen av fodergrödorna.
 • Fokusera extra på proteinskörden från vallen, skörda i rätt tid.
 • Högre innehåll av protein i vallen uppnås till exempel genom att öka andelen baljväxter och optimera gödslingen.
 • Odla egna proteingrödor, exempelvis åkerböna.
 • Inventera foderlagret regelbundet för att säkerställa att fodret räcker.
 • Välj foder med lågt klimatavtryck vid behov av inköpt foder.
 • Använd standardrutiner för foder.
  Standardrutiner

Vanliga misstag 

 • Sen vallskörd med låg proteinmängd som ökar behovet av inköpt protein.
 • Låg avkastning på fodergrödor.
 • Bristfällig inventering av lager och behov.