Styrning och rutiner

Svinn, spill och lagringsförluster

Svinn, spill och lagringsförluster

Fodret är den största kostnaden på en mjölk- och nötköttsgård.

Det gäller att så mycket som möjligt av fodret som skördas kommer djuren tillgodo, både för ekonomin och för klimatet. Fodersvinnet kan vara stort, både vid skörd, lagring och utfodring.

Så här lyckas du 

 • Ta reda på hur mycket grovfoder som skördas genom att till exempel använda en körvåg.
 • Inventera hur mycket grovfoder som lagrats in genom att ta reda på vikt och/eller volym.
 • Ta reda på hur mycket foder djuren verkligen äter, till exempel genom endagars foderstatskontroll.
 • Analysera fodret och beräkna foderstat.
 • Kalibrera vågarna.
 • Justera inställningar på krubbor och foderautomater så det inte blir onödigt spill.
 • Använd standardrutiner för foder.
  Standardrutiner

Vanliga misstag 

 • Fodret vägs inte.
 • Bristfällig lagringsteknik som ger stora förluster. Speciellt vanligt i plan- och tornsilo.
 • Bristfällig utfodringsteknik och/eller hygien som kan göra att djuren sorterar och lämnar mycket på foderbordet.
 • Utfodring efter volym utan att veta volymvikten.