Styrning och rutiner

Betesstrategi

Betesstrategi

Bete kan vara ett billigt och bra fodermedel om man lyckas med sin betesstrategi.

Ett maximalt utnyttjande av betet och gårdens förutsättningar är resurseffektivt och kan ge mer mjölk på lägre insats, det vill säga ett lägre klimatavtryck.

Så här lyckas du

 • Ha en betesplan.
 • Bra drivgångar.
 • Flera betesfållor och planerad rotation.
 • Släpp djuren senast när gräset är en tvärhand hög.
 • Ta bort korna vid cirka 4 cm beteshöjd.
 • Parasitfria beten till kalvar/ungdjur.
 • Avmaska vid behov.
 • Mineraler och salt på bete.
 • Hälften så många djur i slutet på säsongen.
 • Ta in kvigor i tid på hösten eller tillskottsutfodra.
 • Använd standardrutiner för foder.
  Standardrutiner

Vanliga misstag

 • En storfålla.
 • Drivgata som ger dålig klövhälsa.
 • Korna släpps på bete för sent.
 • Sinkor saknar mineraler på bete.
 • Kvigor får dåligt med foder på hösten.
 • Samma antal kor/ha hela säsongen.

Utvärdering

  Mål OK Larm
Parasittryck Nyetablerat bete, växelbete med annat djurslag Efter sinkor, 2a-årsbetare Efter 1a-årsbetare, permanent kalvfålla
Höjd på gräs i cm,
till ungdjur för maximal tillväxt
>10 6-10 <6