Styrning och rutiner

Klimatberäknad foderstat

Klimatberäknad foderstat

En klimatberäknad foderstat ger möjligheten att få en siffra på foderstatens utsläpp av växthusgaser per kg foder.

På det viset kan man anpassa vilka fodermedel som passar bäst med tanke på produktion, lönsamhet och klimat. Det är också lättare att förbättra foderstatens klimatavtryck när det finns ett beräknat värde att utgå från.

Så här lyckas du

  • Ta hjälp av en foderrådgivare.
  • Läs på fodermedlets näringsdeklaration, för flera fodermedel finns ett beräknat klimatavtryck.
  • Fråga foderfirman efter klimatavtryck på inköpta foder.
  • Anmäl till Greppa Näringens rådgivning och gör modul Klimatkollen 20B.