Styrning och rutiner

Fodereffektivitet

Fodereffektivitet

Måttet visar hur mycket foder det går åt för att producera ett kilo mjölk eller ett kilo kött. Helt enkelt hur effektivt fodret utnyttjas.

Det finns olika mått att mäta fodereffektiviteten men vanligast är kg ts foder/kg mjölk eller kött. Fodereffektiviteten bör ligga under 1 kg ts foder/kg mjölk, men det finns möjlighet att ligga betydligt lägre med bra rutiner och kontroll.

Så här lyckas du

 • Grovfoder med hög smältbarhet.
 • Minimera spill, svinn och lagringsförluster.
 • Beräknade balanserade foderstater.
 • Gör endagars foderstatskontroller.
 • Bra foderstyrning – undvik feta kor.
 • Ha friska djur.
 • Använd standardrutiner för foder.
  Standardrutiner

Vanliga misstag

 • Felaktig skördetidpunkt som ger ett grovfoder med låg smältbarhet.
 • Mycket förluster från fält till mule.
 • Sjukdomar.
 • Mycket kasserad mjölk.
 • Bristfällig foderstyrning.

Prata med en rådgivare