Styrning och rutiner

Inkalvningsålder

Inkalvningsålder

Inkalvningsålder är den ålder, i månader, som kvigan kalvar för första gången. En förlängd inkalvningsålder kostar cirka 400 kr/mån när kvigan passerat 24 månaders ålder.

Forskning har visat att kvigor som kalvar in ner till 22 månaders ålder, under förutsättning att de är tillräckligt stora, håller längre. De bidrar bättre ekonomiskt till sin uppfödningskostnad eftersom de producerar mjölk under längre tid av sin levnad. Det är en fördel om kvigan kommer i pubertet tidigt så att hon hinner ha några brunstcykler innan sin första insemination. Då ökar chansen att bli dräktig.

Så här lyckas du

 • Viktigt med bra kalvrutiner - råmjölk och god miljö för att tillväxtpotentialen ska utnyttjas.
 • Gör foderstater även till ungdjuren samt analysera fodret.
 • Följ upp tillväxten, även under betesperioden - mät djuren.
 • Justera utfodringen om du inte uppnår dina tillväxtmål.
 • Påbörja brunstpassningen i tid.
 • Börja seminera i tid.
 • Använd standardrutiner kring foder och fruktsamhet.
  Standardrutiner

Vanliga misstag

 • För dålig tillväxt från start.
 • Underskatta ungdjurens behov av foder i början av uppfödningen.
 • Ojämnt djurflöde.
 • Svårt att få till brunstpassningen under betesperioden.
 • Seminering vid för hög ålder.
 • Dålig tillväxt och/eller högt parasittryck under betesperioden.

Utvärdering

  Mål OK Larm
Inkalvningsålder,
månader
23 25 ≥26
SLB -  rekommenderat bröstomfång vid 5 månaders ålder, cm 123-128 123-117 <117
SRB -  rekommenderat bröstomfång vid 5 månaders ålder, cm 115-120 115-105 <105
Tillväxt 3-13 månader,
gram/dag
≥750 700 ≤ 650
Ålder vid seminering,
månader
14 15 ≥16