Styrning och rutiner

Rekryteringsprocent

Rekryteringsprocent

Definitionen av rekryteringsprocent är andelen inkalvade kvigor av medelkoantalet i procent.

En mjölkko har ofta inte tjänat in kostnaderna för uppfödning av sig själv förrän hon har genomgått två laktationer, inkalvningsåldern avgör. Därför är det ur ekonomisk aspekt bra att inte ha för hög rekryteringsprocent. Livstidsavkastningen ökar också vid en lägre rekryteringsprocent.

Ett sätt att hålla ner rekryteringsprocenten är att korsa in köttras i besättningen. Dessa djur går aldrig till rekrytering men de har bättre tillväxt och blir slaktfärdiga fortare än ren mjölkras, vilket är bättre ur klimatsynpunkt och ger bättre betalt vid försäljning. Jämn rekrytering över året ger fyllda produktionsplatser, rätt ko på rätt plats och hållbart utnyttjande av gårdens resurser.

Så här lyckas du 

 • Bestäm, redan vid spädkalvsålder, vilka djur du vill använda i din rekrytering.
 • Sälj djur som du inte vill behålla till liv redan som spädkalv eller säkerställ att dessa djur semineras med köttras.
 • Satsa på hållbara kor.
 • Seminera med köttras och x-vik.
 • Jobba förebyggande mot de vanligaste utslagsfaktorerna.
 • Genomtesta djuren.
 • Använd standardrutin fruktsamhet för brunstpassning.
  Standardrutiner

Vanliga misstag 

 • Alla kvigor rekryteras till besättningen.
 • Beslut om att sätta in kviga tas före beslut om utslag av en viss ko.
 • Djurförsörjningsplan saknas.
 • Ojämn kalvning över året.

Utvärdering

  Mål OK Larm
Rekryteringsprocent 25-35% 35-40%
20-25%
≥ 40% 
≤ 20%
Antal kvigor per årsko ≤ 0,8 0,8-1,0 ≥ 1,0
Döda avlivade kor 0% 0-5% ≥ 5%
DIM - Dagar i mjölk 155-170 170-200 200-215

Tips

Använd inseminationsplaner och djurförsörjningsplaner. SimHerd är ett bra hjälpmedel som är lite mer omfattande.