Styrning och rutiner

Avelsstrategi

Avelsstrategi

För att lyckas med avelsarbetet på lång sikt är det viktigt att ha en tydlig strategi och tydliga mål.

Utgå från dina förutsättningar som är idag och fundera på hur du vill att det ska se ut i din besättning om ett år, fem år, tio år.

Några exempel på frågor att diskutera kring

  • Hur vill du att dina kor ska se ut och fungera i framtiden?
  • Vilka egenskaper behöver förbättras?
  • Hur stor andel behöver du seminera med köttras respektive X-vik, på vilken typ av djur?
  • Hur ser behovet av/tillgången på rekryteringskvigor ut framöver, strategi kring eventuellt överskott/underskott?

Så här lyckas du

  • Analysera nuläget i besättningen och utgå från förutsättningarna.
  • Sätt upp mätbara mål, både kortsiktiga och långsiktiga.
  • Följ upp kontinuerligt och uppdatera strategin om förutsättningarna förändras.