Styrning och rutiner

Strategi för utgående djur

Strategi för utgående djur

Ett vanligt problem i samband med utslaktning av djur är att man tvingas skicka djur till slakt alldeles för tidigt.

Det på grund av att det finns rekrytering som ”knackar på” och vill komma in i besättningen.

Ett jämnt djurflöde över tid, och från kalv till ko, skapar förutsättningar för att ha en strategi för slaktkorna som eliminerar akuta åtgärder. Ett jämnt djurflöde kan skapas genom strategier för när man skall seminera djur, men också vilka djur som skall ingå i rekryteringen.

Genom att inte seminera djur som man inte vill rekrytera in, eller seminera dessa med köttras, undviker man att slakta ut kor i förtid och får större möjligheter att välja vilka kor som skall skickas utifrån andra bedömningar än behov av plats.

Så här lyckas du

  • Bestäm redan i spädkalvsålder vilka djur du vill satsa på för rekrytering. Sälj kalvar till liv eller seminera med köttras. På så vis slipper du överskott av kvigor som inte behövs, och som gör att du måste slakta utgångskor för tidigt.
  • Se över tillgången på kvigor som ska kalva för att planera vilka och hur många utslagsmarkerade kor som behöver gå iväg och när. Ett jämnt djurflöde och inflöde av kalvande kvigor underlättar planeringen.
  • Skicka inte slaktkor för tidigt. Friska kor som fortfarande producerar bra kan vara kvar i besättningen om plats finns. Det ger en högre livstidavkastning.
  • Slutgöd slaktkorna för att optimera slaktutbytet. Naturligtvis är detta till viss del beroende av prissituationen både vad gäller slaktpriser och foderpriser. Slutgödning kan oftast göras med billiga fodermedel.

Vanliga misstag

  • För många dräktiga kvigor som ska kalva, som motar ut kor för tidigt.
  • Ojämnt djurflöde