Styrning och rutiner

Kalvningsintervall

Kalvningsintervall

Kalvningsintervall är antalet månader mellan två kalvningar. Det är varken önskvärt med ett för kort eller långt kalvningsintervall.

Det vanligaste problemet brukar vara ett för långt kalvningsintervall. För gårdar som har ettårigt kalvningsintervall som strategi och passerar 12,5 månader, kostar ett förlängt intervall 500 kronor per månad.

Så här lyckas du  

 • Påbörja brunstbevakningen tidigt efter kalvning.
 • Bra näringsförsörjning i tidig laktation. Följ BHB-värden i MinGård för att tidigt identifiera brister.
 • Undersök problemkor som inte visat brunst 40 dagar efter kalvning eller har andra tecken på fruktsamhetsstörning.
 • Börja seminera i tid, på säkra brunsttecken och vid optimal tidpunkt i brunsten.
 • Rapportera in alla semineringar. Följ upp med dräktighetsundersökning för att tidigt kunna fånga upp dem som inte är dräktiga.
 • Var noga med management och utfodring under sintiden och närmsta tiden efter kalvning. Det minskar risken för negativ energibalans som i sin tur riskerar sämre fruktsamhet.  
 • Använd standardrutin fruktsamhet för brunstpassning.
  Standardrutiner

Vanliga misstag  

 • Inga standardrutiner för brunstpassning.
 • Seminerar vid fel tillfälle i brunsten.
 • Brister i näringsförsörjning i tidig laktation. Höga BHB-värden och förekomst av acetonemier är varningsklockor.
 • Saknar tekniska brunsthjälpmedel.
 • Fortsätter seminera för långt in i laktationen.
 • Hala och skitiga golv som försvårar djurens brunstvisning.

Utvärdering

  Mål OK Larm
Kalvningsintervall  12 mån 12,5-13,5 mån ≥ 14 mån
Reproduktionseffektivitet ≥ 30-40 25-30 < 20
Dagar efter kalvning till första semineringen 40-60 dagar 60-70 dagar >70 dagar
Dagar efter kalvning till dräktighet 80 dagar 80-100 dagar ≥ 120 dagar