Markkartera vart sjunde år

Kvalitetsprogrammet Arlagården® har som minimikrav att genomföra markkarteringen vart sjunde år. Du som deltar i programmet kan boka din markkartering genom oss.

Rullande schema

Det går bra att genomföra markkarteringen rullande över en sjuårsperiod, genom att kartera en del av arealen varje år. Bara det inte går mer än sju år från att karteringen börjat.

Praxis är att ta ett prov per hektar, men det kan variera. Det kan exempelvis anses vara betydelselöst för extensiva marker. Enligt Arla måste karteringen innehålla analyser av fosfor, kalium, magnesium och pH-värde. Arla ser gärna att mullhalt också analyseras, men det är inget krav.

Metoder och tidpunkter

För att få ut så mycket som möjligt av markkarteringen är det bästa en markkartering med GPS-punkter och interpolerade kartor för att kunna använda styrfiler. Om du hellre vill ta proverna själv är det viktigt att ta ut så representativa prover som möjligt. Markkartering lämpar sig bäst att utföra på hösten, där marken inte är höstsådd och gödslad. Uppföljning av jordanalyserna gör det sedan möjligt att optimera odlingen.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du önskar boka markkartering, boka jordborr för egenprovtagning, eller vill diskutera din kartering.

Kontakta oss