Marknadens berg- och dalbana fortsätter

Marknaden har åkt berg- och dalbana under 2022, till den grad att inte ens experterna kan förutspå svängningarna. I ett sådant läge gäller det att fokusera på det du kan påverka - produktionen.

Hur omöjligt det är att pricka marknaden var en av sakerna som diskuterades under en träff med Agro Sörmland som gick under temat Lönsamt lantbruk i oroliga tider. De flesta kan hålla med om att det är svårt att lyckas köpa gödsel när det är som billigast och sälja spannmål när den är som dyrast. Två av lantbrukarna under träffen berättade att de delar upp köpen av gödningen i mindre poster, och på sätt sprider sina risker.

Efterfrågan på grödor väntas minska

För första gången på 12 år väntas konsumtionen av grödor i världen att minska, på grund av de höga priserna. En anledning till att marknaden är så svår att förutspå är den stora handeln med spannmålskontrakt. Det gör att priserna svänger, något som lantbruket till exempel märkt av genom att priserna på foder varierat mycket dag till dag.

Se över dina försäkringar

I osäkra tider gäller det att skydda sig mot olyckor eller stöld särskilt när det du producerar ökar i värde. Se över dina försäkringar för både maskiner och grödor, med rätt försäkring kan du undvika att förlora mycket pengar om rapsskörden haglar bort till exempel.

Sliter på måendet

Det kan vara påfrestande psykiskt för dig som lantbrukare med en marknad med ständiga svängningar. Under dagen med Agro Sörmland menade flera lantbrukare att det infann sig en stor lättnad när väl foderpriset var säkrat och gödselaffären avklarad. För då behövde de inte vi inte lägga mer tid på att grubbla och spekulera kring det, utan att de istället kan vi lägga all tid på det som de brinner mest för, produktionen

Produktionen är det främsta du kan påverka, och produktionen av mjölk, kött och spannmål kommer ha stor inverkan på slutresultatet. Fokusera på det du kan påverka, och ta hjälp för att trimma produktionen. Kontakta våra rådgivare för att optimera just din produktion.