Missa inte ansökan om krisstöd

Till och med 20 september kan du som driver lantbruksföretag inom animaliesektorn och växthus, ansöka om det statliga stödpaketet.

Krisstödet kan sökas av lantbruksföretag med verksamhet inom gris, mjölk, nötkött, får, get eller växthus. För att söka ska företaget bedrivit produktion i februari 2022 och haft produktionskostnader som överstiger 5 000 kr.

Ansökan

Du loggar in med din e-legitimation och ansöker om stödet i Boverkets e-tjänst. Handläggning och utbetalningar görs löpande av Länsstyrelsen. Ansökningarna handläggs i den turordning de har kommit in, varefter pengarna betalas ut. 

Statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn - boverket.se

Handlingar

Vid ansökan behöver du skicka med handlingar som styrker din behörighet, som registreringsbevis med uppgift om firmatecknare. Detta gäller även enskild firma.

Hämta registreringsbevis på verksamt.se

Alla ansökande bolag, förutom enskild firma, ska också bifoga en fullmakt som styrker personens behörighet att ansöka i föreningens eller bolagets namn. 

Blankett fullmakt - boverket.se

Kompletterande handlingar kan krävas om du behöver visa varför produktionsdata för 2021 inte är representativa för just din produktion. I ansökan anger du även fastighetsbeteckningen för där huvuddelen av produktionen bedrivs, samt vilket bankgiro eller bankkonto som pengarna ska utbetalas till.

Hitta fastighetsbetäckning - lantmateriet.se

Maximalt kan 55 000 euro betalas ut per företag. De första 35 000 euro får alla ograverat, för de nästa 20 000 euro ska de försumbara stöd man fått räknas av. När du lämnar in din ansökan kommer du att få en fråga om du tidigare fått stöd av mindre betydelse de senaste två åren. En längre förteckning över stöd av mindre betydelse finns hos Tillväxtverket.

Förteckning försumbara stöd - tillvaxtverket.se

Djurantalet

Stödet baseras på de antal djur du har hållit, levererat eller slaktat under 2021. Beräkningen görs efter 2021 helårsproduktion och djurantal. Du kan inte söka stöd för fler djur än du har djurplatser. 

Stödnivåer

Om 2021 års siffror av något skäl inte är representativa för din verksamhet 2022, är det möjligt att få stöd för genomsnittligt djurantal 2022. Du ska ha levererat minst 30% fler djur till slakt under första halvåret 2022 jämfört med samma tid 2021. Bifoga dokumentation som styrker detta från i år, exempelvis slaktkvitton, ett beslut om förprövning eller en miljökonsekvensbeskrivning.

För nötkreatur kan uppgifterna tas fram via MinGård®, Kokontrollen eller CDB. För ungdjur kan ett genomsnitt beräknas över året i MinGård®. Får och get beräknas utifrån företagets egna djurjournal.

Kontakta oss

Missa inte chansen till krisstöd. Hör av dig till oss om du har frågor eller behöver uppgifter till din ansökan.

Mejla oss

Arbetar som:
Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 07 69

Mobiltelefon:
073-047 30 31