Ökning av tvillingfödslar

På sociala medier kan man ofta läsa om tvillingar. Till och med trillingar. I Sverige har frekvensen av tvillingfödslar ökar stadigt, precis som i resten av världen.

Fler än 93% av tvillingarna, är tvåäggstvillingar som ett resultat av dubbel ägglossning. I USA syns att över 20% av korna kan ha dubbla ägglossningar. I Sverige är siffran för tvillingfödslar betydligt lägre, cirka 4% hos holstein och 3,6% hos SRB. I vissa länder och populationer, har det rapporterats tvillingar i 15% av kalvningarna, och dubbelägglossningar i 25% av brunsterna.

Vanligaste orsakerna till tvillingfödslar

Den främsta orsaken beror på en högre avkastning. Och ibland kan det bero på otillräcklig energiförsörjning, där det kanske saknas foder på foderbordet. En hög avkastning veckorna före brunst är kopplat till dubbel ägglossning. Men det kan också finnas genetiska faktorer och en effekt av moderns ålder, hormonbehandlingar och anlag för äggstockscystor.

Testa kvigornas fertilitet

Om det är olika kön på tvillingarna kan kvigkalven bli steril, en så kallad Freemartin. Kvigan som föds tvilling med en tjurkalv är till 90 procent steril. Det beror på att tvillingarna under dag 14-30 i dräktigheten nästan alltid delar blodkärl. Om blodkärlen binds samman efter dag 30 kan kvigan fortfarande klara sig och utveckla normala könsorgan.

Skulle du få tvillingar av olika kön kan du enkelt prova om kvigan är fertil eller inte. Om kvigan visar sig vara fertil går provet vidare och analyseras automatiskt för genomiska avelsvärden.

Så beställer du Freemartin - fertilitetstest vid tvillingfödsel