Säkrare inför djurskyddskontroll

Nu finns filmer, tips och förklaringar kring hur den komplexa lagstiftningen fungerar och vad som förväntas av dig som djurägare i samband med djurskyddskontroll.

Varje år genomförs fler än 3000 djurskyddskontroller av nötkreatur. Enligt lag ska djurägaren förebygga och minska risk för lidande hos djuren. Däremot kan det vara svårt att veta hur lagen ska tolkas, vilket gör att kontrollerna kan upplevas som en stressfaktor.

Beredd på kontrollen gör det juridiska begripligt

Informationsfilmer, hur undvika onödiga anmärkningar och tips på förebyggande åtgärder - Beredd på kontrollen är framtaget för att öka tryggheten i samband med djurskyddskontroll. Innehållet ger en överblick av den komplexa lagstiftningen med förklaringar av viktiga nyckelbegrepp och det juridiska. Där beskrivs också hur lagen tolkas av djurskyddsinspektörerna när det gäller vissa utvalda bedömningar.

Beredd på kontrollen

Ett EU-finansierat projekt
Det har lagts stor vikt vid att förankra materialet i det dagliga arbetet med kor, och skapa något praktiskt användbart.

Arbetar som:
Expert djurvälfärd, Kunskap & utveckling

Telefon:
010-471 06 68