Smittsäkrad besättning blir ännu bättre

Nu förstärks programmet med tankmjölksprovtagning för antikroppar mot Mycoplasma bovis. Det är en viktig åtgärd för att minska risken för spridning av sjukdomen!

Smittsäkrad mjölkbesättning

Tankmjölksprovtagning för analys av antikroppar mot Mycoplasma bovis införs på steg 2 och 3 i Smittsäkrad besättning. Proverna tas ut automatiskt via mejerilevererad tankmjölk två gånger per år. Första provuttaget sker våren 2023. Om antikroppar mot Mycoplasma bovis påvisas blir djurägaren kontaktad av en veterinär. Resultaten i provtagningen påverkar inte besättningens status i Smittsäkrad besättning.

Nytt vid veterinärbesöket

Vid besöket diskuterar veterinären analyssvaret från senaste provtagningen och ger konkreta råd. Allt för att du ska kunna undvika att få in Mycoplasma bovis eller kunna hantera smittan om den redan finns på gården.

Använd provsvar vid djurinköp

Om du ska köpa djur eller har andra djurkontakter, till exempel sambete, kan provsvaren för Mycoplasma bovis användas till att minska risken för smittspridning.

Provtagningen finansieras genom en mindre höjning av årsavgiften 2023. Prisförändringen gäller alla anslutna till Smittsäkrad besättning, även besättningar på steg 1 och köttbesättningar. Detta för att alla gynnas av att fler mjölkgårdar har känd smittstatus. Den nya årsavgiften för Smittsäkrad besättning blir 1280 kronor.

fakta.pngMycoplasma bovis

  • Bakterie som kan orsaka juverinflammation och höga celltal hos kor. Hos alla nötkreatur kan luftvägs-, led- och mellanöroninflammation ses.

  • Symtomlösa smittbärare förekommer och är en stor risk för att Mycoplasma bovis sprids till nya besättningar vid djurinköp.

  • Nötkreaturen smittar främst varandra via noskontakt eller mjölk.

  • Det är svårt att bli av med smittan när den väl kommit in i besättningen.

  • Ingen effektiv behandling eller vaccin finns tillgängligt idag, därför är arbetet med att stoppa smittspridning extra viktigt.

  • Kostnaden för en mjölkbesättning med 100 kor som får in Mycoplasma bovis uppskattas till mellan 70 000 och 200 000 kronor per år.
Mer om Mycoplasma bovis