Stipendium till engagerade naturbrukselever

För första gången har tre avgångselever vid naturbruksgymnasium tagit emot stipendium från Växa. Under studentexamen tog stipendiaterna emot sina presentkort.

De vinnande stipendiaterna är Linnéa Jonsson från Lillerudsgymnasiet i Värmland, Alma Sjöberg från Naturbruksgymnasiet i Burträsk i Västerbotten, och Martin Karlsson från Vretagymnasiet i Östergötland. Dessa duktiga och engagerade studenter har fått ta emot varsitt presentkort på en djurägarseminutbildning till ett värde av 16 000 kr.

Martin Karlsson

Martin har stor kunskap och ett stort intresse för mjölkproduktion. Han har mycket bra betyg och lätt för att ta till sig kunskap både praktiskt och teoretiskt. Martin har under åren på Vretagymnasiet visat att han är mycket ansvarstagande och pålitlig. Åtar han sig något så blir det genomfört med ett väldigt gott resultat.

Alma Sjöberg

Alma har under åren på Naturbruksgymnasiet i Burträsk utvecklat ett mycket gott djuröga och visat ett stort intresse för svensk mjölkproduktion. Hon har fått genomgående fina vitsord från praktikplatser och hennes lärare är övertygade om att hon går en ”mjölkstinn” framtid till mötes.

Linnéa Jonsson

Linnéa har under sina tre år som student på Lillerudsgymnasiet insupit all tillgänglig kunskap inom mjölk- och nötköttsproduktion och på eget initiativ sökt kunskap och vidareutbildningar. Hon har fått mycket beröm för sitt goda handlag i skötseln av djur och varit mycket eftertraktad av arbetsgivare för fortsatt anställning efter studentexamen.

22 skolor nominerade elever

Konkurrensen var stor, hela 22 skolor skickade in nomineringar om elever som på olika sätt agerar som ett föredöme och brinner för svensk mjölk- och nötköttsproduktion. De som sedan fick uppdraget att utse vinnarna var Växas jury som bestod av Christina Winblad från Växas styrelse, Växas avdelningschef för Fält Kenth Molin samt Helena Kättström som är avdelningschef för Djurhälsa.

- Ungdomarna är framtiden och det känns verkligen lovande när man läser lärarnas nomineringar om alla dessa elever, säger Christina Winblad.

Under veckorna som gått har Växa haft förmånen att vara med bland studentflak och syrener för att dela ut stipendierna till de vinnarna. Det var tre glada och förväntansfulla studenter som fick varsitt presentkort, och lika glada var vi på Växa för att vi fick vara med under er stora dag. Grattis Linnéa, Alma och Martin. Den ljusnande framtid är er!