Svenskt lantbruk en hälsosam förebild

Tack vare Sveriges lantbrukare sprids den svenska förebyggande djurhälsovården som ett gott exempel runtom i Europa.

Svensk förebyggande djurhälsovård går på export

Friska djur behöver inte antibiotika. Självklart tycker vi. Men så är det faktiskt inte i alla länder. På uppdrag av Arla skapade vi en film som handlar om hur vi i Sverige arbetar med strategiskt förebyggande djurhälsovård. Filmen togs fram i samband med Arlas nya antibiotikaregler gällande EMA:s kategori B, som är en kategori av antibiotika vi använder väldigt lite av i Sverige.

Under hösten 2022 har den här filmen setts av flera hundra veterinärer och lantbrukare i Europa.

Tack för 2022 och Gott nytt år!

Vi passar på att tacka alla våra kunder och medlemmar för ett fint samarbete under det gångna året. Ett år som varit extra utmanade med höga kostnader, men som också gett högre avräkningspriser jämfört med tidigare. Att göra rätt har inneburit ett stort ekonomiskt utbyte och vi tackar alla som köpt rådgivning, service och produkter av oss. Extra värdefullt och efterlängtat i år var att vi äntligen fick träffa så många av er igen.

Att Sverige är ett föregångsland beror framför allt på det arbete som ni alla gör på gård - så sträck på er och var stolta!