Två nya tjurfäder från Sverige

VikingRed - Stabilt läge och fyra nya tjurfäder går upp på listan efter senaste uppdateringen av avelsvärdena.

VR Videl kommer från Roland Sjöstrand i Falköping och VR Hrivik från Botans Lantbruk AB i Vikarbyn. Stort grattis!

VR Vasen är använd i tillräckligt stor mängd och tas därför bort från tjurfaderlistan och bland de rekommenderade tjurarna är det stabilt med VR Upway fortsatt i topp.  

Imponerande tjurmödrar

De nya tjurarna har mödrar med mycket goda egenskaper. Juver, produktion och halter ligger i framkant.

VR Videl, VR Vilperi x VR Faabeli, gNTM +30
Uppfödare: Roland Sjöstrand, Falköping, Sverige.

VR Videl ger en bra produktion med bra halter i mjölken och ökat antal kg mjölk. Det kombineras med god fertilitet, juverhälsa och lång livslängd. Döttrarna är lite över medelstorlek, de har väl anfästade framjuver och bra juverdjup.

Modern till VR Videl mjölkar nu i sin 5:e laktation. Hon har på 4,3 år i snitt gett 9 748 kg mjölk med en genomsnittlig fettprocent över 5,0%. Hennes bästa laktation var tredje laktationen där hon gav närmare 11 000 kg mjölk, med en fettprocent över 5,0%. Mormor mjölkade i 3,4 laktationer.

VR Vehmaa, VR Vimo x VR Filur, gNTM +29
Uppfödare: Carin Grotenfelt, Finland.

VR Vehemaa ger döttrar med en bra produktion och riktigt höga halter i mjölken. Döttrarna kommer att ha en bra laktationskurva över hela laktationen. Det kombineras med god livslängd, juverhälsa, snabbmjölkade döttrar och god ungdjursöverlevnad. Som en bonus föds kalvarna lätt, så VR Vehmaa är en supertjur för kvigor. Döttrarna kommer att ha en stor och stabil kropp, parallella ben bakifrån och bra juver.

Modern har precis börjat sin andra laktation med en daglig produktion på 41 kg ECM, vilket är bra i besättningen som också är ekologisk. Hon blev bedömd med 79-84-85-H84 i första laktationen. Mormor finns fortfarande i besättningen och är nu i sin fjärde laktation. Hon är bedömd i andra laktationen med 81-81-88-H85.

VR Hrivik, VR Halvar x VR Lego, gNTM +27
Uppfödare: Botans Lantbruks AB, Vikarbyn, Sverige.

VR Hrivik ger riktigt snabbmjölkade döttrar tillsammans med en bra juverhälsa. På produktionssidan förbättras både mjölkmängd och halter, samt tillväxt. Detta kombineras med en god övrig hälsa, stark fertilitet och fina kalvningsegenskaper. Döttrarna är lite över medelstorlek med välbalanserade bra juver och grunt juverdjup. VR Hrivik kommer att vara ett bra val om du har robotmjölkning i ditt stall.

Modern köptes till VikingGenetics embryoprogram som gav tjuren VR Hrivik. En av kvigorna har också fått ett spolkontakt. Mormor köptes också till VikingGenetics embryoprojekt och hon gav tre tjurar, där VR Uncca sattes in och modern till VR Hrivik och en kviga till fick varsitt spolkontrakt.

Tjuren är döpt av sonen i familjen efter hockeyspelaren Marek Hrivik, som spelar i Leksands IF. Både Marek och VR Hrivik bär just nu nummer 27.

VR Futuro, VR Frontti x VR Viljar, gNTM +23
Uppfödare: Heikki och Anne Leppäla, Finland.

VR Futuro är en bra allroundtjur och är positiv för alla funktionella egenskaper. VR Futuro ökar mjölkproduktionen och minskar samtidigt foderkostnaden. Han kommer att ge förutsättningar för bättre fertilitet, hälsa, kalvningsegenskaper och hållbarhetsegenskaper. Döttrarna kommer att vara under medel i storlek men ha ett gott kroppsdjup och ett brett framparti. De kommer att ha parallella ben bakifrån och längre och tjockare spenar än rasens medeltal. De blir dessutom lätta att arbeta med då de kommer få bra temperament och bli snabbmjölkade.

Modern till VR Futuro är i slutet av första laktationen. Hon har mjölkat i lite över 1 år med en genomsnittlig produktion på lite mer än 10 000 kg mjölk, med bra halter i mjölken, 4,0 i protein och 4,9 i fett. Hon är bedömd med 82-87-86-H86. Mormor mjölkade närmare 12 000 kg mjölk i snitt under 4 år.

VR Upway
VR Upway