Undersökning om smittskydd

Med start 3 januari gör vi en enkätundersökning via e-post och sms. Enkäten går ut via Origio Group och till dig som är djurhållare med nötkreatur.

Tyck till om tjänster och rådgivning kring smittskydd

Dina åsikter är betydelsefulla för att vi ska kunna förbättra våra tjänster inom området smittsamma sjukdomar och smittskydd. Du som är mjölk- och/eller köttproducent har bland annat möjlighet att tycka till om rådgivningen och de tjänster vi erbjuder idag.

Dina svar lämnas anonymt

Undersökningen börjar den 3 januari och pågår 3 veckor framåt. Till vår hjälp har vi anlitat Origo Group Sverige. Origo garanterar att alla svar behandlas konfidentiellt. I sammanställningen framgår inte vad någon enskild person eller företag har svarat.

Växa - Smittsäkrad besättning kommer att stå som avsändare av undersökningen.

Har du frågor angående undersökningens genomförande är du välkommen att kontakta support@origogroup.com eller Smittsakrad.besattning@vxa.se