Vad säger lagen om sjuka och svaga djur?

Djur får bli sjuka, men när något händer är det avgörande för djuret hur djurhållaren agerar. Därför ställer lagen höga krav på människor som är ansvariga för djur.

Så bedöms sjuka och svaga djur

Vid djurskyddskontroll görs bland annat en bedömning av hur sjuka och svaga djur hanterats. För att få en överblick kan ämnet delas in i tre delar.

  1. Djur drabbat av sjukdom eller skada
    Tillsyn är ett av de grundläggande lagkraven. Det innebär att den som är ansvarig för ett djur måste se till djuret så ofta att förändrade behov upptäcks. Sjukdom eller skada innebär ändrade behov, vilket utökar kravet till handlingsplikt. Det betyder att djurhållaren måste agera för att förbättra djurets situation. Ofta innebär det kontakt med veterinär för undersökning och diagnos. Kravet innefattar även den omsorg som ett svagt djur behöver.

  2. Djur i en riskperiod i livet
    Lagen kräver ökad tillsyn för djur som befinner sig i riskperioder och är skörare än normalt. Påfrestningar ökar då risken för sjukdom och försvårar återhämtningen. Perioden runt kalvning är mest kritisk, eftersom både kon och den nyfödda kalven utsätts för ökad press. Här behövs fungerande rutiner för att snabbt upptäcka sjuka djur.

  3. Återkommande problem
    När samma problematik uppstår om och om igen, kräver lagen att djurhållaren agerar. Även detta omfattas av handlingsplikten och det behövs åtgärder för att förhindra att fler djur drabbas av ett känt problem, ett så kallat systemfel. Ett exempel är om kalvar i en viss ålder får återkommande lunginflammationer. De enskilda sjuka kalvarna ska få vård och omsorg enligt punkt 1. Utöver det behöver också problemet utredas. Ett första steg kan vara att djurhållaren kallar in en veterinär för att hitta orsaken och identifiera förbättringsåtgärder.

Vid djurskyddskontroll hamnar djurhållarens agerande i fokus eftersom mycket av det som ses i djurhållningen bedöms utifrån tillsynskravet. Om djurskyddsinspektören vid en kontroll kan iaktta ett djurvälfärdsproblem bedöms det utifrån hur djurhållaren agerat i förhållande till det som inträffat.

Här finns tips och praktiska råd för att hålla sjuka och svaga djur i godtagbart hull

Beredd på kontrollen

- ett material för att minska osäkerhet inför djurskyddskontroller

Materialet ger en överblick av en komplex lagstiftning genom att bland annat förklara viktiga nyckelbegrepp, göra det juridiska begripligt samt beskriva hur lagen tolkas av djurskyddsinspektörerna. 

Beredd på kontrollen

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 09 34

Mobiltelefon:
072-536 13 56