Medlem

Sjuka och svaga djur

Sjuka och svaga djur

Här hittar du tips som kan underlätta arbetet med att hålla sjuka och svaga djur i godtagbart hull.

Om ett djur är magert

  • Se till att veterinär undersöker djuret eftersom underliggande sjukdom är vanligt.
  • Se till att det magra djuret inte behöver konkurrera om foder och vatten.
  • Flytta djuret till enskild box eller minska beläggningsgraden i gruppen.
  • Öka fodertillgången och/eller energikoncentrationen i foderstaten.
  • Stalla in djur som går utomhus eller börja tillskottsutfodra.
  • Utvärdera parasitläget om djuren går eller har gått utomhus.
  • Om det är kalvar: Utred kalvhälsan med hjälp av veterinär.

Justera i stallet

Ändra rutiner

Investera

 

eu-flagga.png