Vecka för arbetsmiljön i lantbruket

Under den här veckan fokuserar vi tillsammans med andra aktörer extra mycket på arbetsmiljön i lantbruket. Vi släpper bland annat två poddavsnitt om säker arbetsmiljö.

Djur, gödselbrunnar och maskiner de största riskerna

Arbetet på lantbruk är riskfyllt och är en av de arbetsplatser som har högst antal dödsolyckor. Enligt arbetsmiljöverket är arbetet med djur, samt arbete med gödselbrunnar och maskiner de mest riskfyllda på ett lantbruk. Det är LRF tillsammans med Lantbrukets Arbetsmiljökommitté som tagit initiativ till arbetsmiljöveckan inom projektet Samla kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk.

Säkert lantbruk

Växa driver just nu projektet Säkert lantbruk där målet är att öka riskmedvetenheten hos samtliga som arbetar på gårdarna och på så vis minska förekomsten av olyckor inom lantbruken. Syftet är bland annat att lyfta och sprida den kunskap som redan finns inom området arbetsmiljö i lantbruket samt att komplettera med material och information som saknas inom området.

Poddar och filmer

För att belysa en del av arbetsmiljön i lantbruket har vi producerat två poddavsnitt som du hittar under Växa Podcast. Avsnitten fokuserar på hur du hanterar växtskyddsmedel på ett säkert sätt, och vilken utrustning du behöver för det. Vi berättar också om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på gården ur ett helhetsperspektiv, och vilka vinster det finns med det. På vår Youtube-kanal hittar du också en guide av kortare filmer som går igenom hur du hanterar dina djur i olika situationer på ett säkert sätt. Perfekt till exempel att titta på tillsammans med dina anställda.

Poddavsnitt om arbetsmiljö

Säker djurhantering på YouTube