VikingHolstein – En svensk bland fyra nya

Fyra tjurar läggs till på tjurfaderlistan i april. Svenskfödde VH Silo är en av dem och utmärker sig med stark klövhälsa.

VH Sihlo

VH Sihlo, VH Saade x VH Cosmo, med gNTM +34 är uppfödd av Danielssons Lantbruk, Falköping. Han hjälper till att förbättra både mängden mjölk och dess fett- och proteinhalt. Med sina positiva avelsvärden för samtliga hälsoegenskaper, ligger styrkorna speciellt i klövhälsa, fruktsamhet och juverhälsa.

Döttrarna väntas blir något resligare än medeltalet med god kroppskapacitet. Han ger fina ben med torra hasor, samt väl anfästade juver i bra balans med spenar som är större än medeltalet och korrekt placerade. Döttrar efter VH Sihlo blir hållbara och de har ett trevligt temperament.

Modern är nu i sin tredje laktation. Hon har en genomsnittlig produktion på 12 990 kg mjölk med 4,45% fett och 3,85% protein.

VH Namur P

VH Namur P, VH Nader x VH Monty P, med gNTM +34 är uppfödd av Kurt Östergaard, Vamdrup, Danmark. Han har ett högt mjölkindex som kommer från höga halter fett och protein, samt mjölkmängd runt medeltal. VH Namur P bidrar med förbättrad juverhälsa, goda kalvningsegenskaper och hållbara döttrar med ett gott lynne.

Döttrarna blir lite resligare, med bra kroppsdjup, bröstbredd och bra kors. De får torra, fina ben och starka, grunda juver som är väl anfästade både fram och bak, samt med ett bra ligament. Dessutom blir hälften av hans avkommor hornlösa.

Modern har nyligen kalvat för andra gången och hon producerar mjölk med höga halter, 4,75% fett och 3,66% protein. Hon är exteriörbedömd VG85 och 87 på juver.

VH Sage PP

VH Sage PP, Stick PP x VH Monty P, med gNTM +30 är uppfödd av Enghavegaard, Allingåbro, Danmark. Han bidrar med en mycket god juverhälsa, bra kalvningsegenskaper och bra fruktsamhet. VH Sage PP hjälper till att förbättra halterna och avelsvärdet för kg mjölk ligger runt medel.

Hans döttrar väntas ha uthållig laktationskurva. Döttrar efter VH Sage PP väntas bli medelstora med bra kroppsegenskaper. Döttrarna får fina juver som är väl anfästade både fram och bak och med korrekt spenplacering. 100 % av hans avkommor blir hornlösa.

Modern har ett NTM på +25 och producerar mjölk med 5,66% fett och 3,94% protein i medeltal.

VH Bellino

VH Bellino, Bellroy x VH Bahrain, med gNTM +24 är uppfödd av Pasi Rinne & Miina Kuusimo-Rinne, Nuoraminen, Finland. VH Bellino är en stark produktionstjur som bidrar med många kg mjölk, fett och protein. Hans döttrar väntas vara uthålliga genom hela laktationen. VH Bellino har bra avelsvärden för kalvningsegenskaperna och klövhälsa och han ger hållbara döttrar.

Hans döttrar väntas bli mer mjölktypade och aningen resligare än medeltalet. Döttrarna får fina, torra ben och juver med korrekt spenplacering och fina bakjuver. Döttrar efter VH Bellino blir snabbmjölkade och har ett trevligt temperament.

Modern är exteriörbedömd med helhet 83 och hon producerar mjölk med 4,74% fett och 3,85% protein i medeltal.

VH Namur P
VH Namur P