VikingRed - Nya tjurfäder

I mars släpptes tre nya tjurar för användning på högindexhondjur.

VR Viski - SRB

VR Viski, VR Vilperi x VR Wonder, med gNTM +30, är uppfödd av Tila Lammasahon i Finland. Har du problem med hälsa och fertilitet i din besättning? Då är VR Viski en tjur som kan hjälpa dig. VR Viski har en bra fertilitets- och hälsoprofil där speciellt juverhälsa utmärker sig. Detta är kombinerat med höga halter i mjölken.

Döttrarna kommer att kalva lätt och vara långlivade. De blir över medel i korshöjd med parallella ben och bra juverexteriör där framjuveranfästning och juverdjup utmärker sig.

Modern spolades som kviga och mormor mjölkade 10 700 kg med 893 kg fett + protein.

VR Huber - RDM

VR Huber, VR Heeman x VR Hjusticia, med gNTM +29, är uppfödd av Niels Jensen i Danmark. Är ditt främsta avelsmål att ha kor med stabil produktion laktationen igenom, som har bra klövhälsa och är lätta att jobba med? Då är VR Huber en tjur som kan hjälpa dig nå dina mål. VR Huber ger döttrar som kommer producera stadigt över hela laktationen med bra halter i mjölken, speciellt fetthalt. Detta är kombinerat med bra hälsoprofil där klövhälsa utmärker sig, men även bra ungdjursöverlevnad.

Döttrarna kommer bli lätta att hantera då de blir lugna och får snabb mjölkbarhet. De blir runt medel i korshöjd med bredare bröst och djupare kropp. Benen blir parallella och juverexteriören bra med tät spenplacering fram.

Modern har mjölkat tre laktationer och har på 2,9 år mjölkat 10 900kg med 900 kg fett + protein. Mormor mjölkade 5,2 år och mormorsmor 6,4 år, så det finns hållbarhet i kofamiljen.

VR Shot - SRB

VR Snowman x VR Carolus, med gNTM +23, är uppfödd av Åke Almark i Finland. Söker du efter kor med högre mjölkproduktion som även har bra ben? Då är VR Shot tjuren som kommer göra jobbet i din besättning. VR Shot ger hög mjölkproduktion tillsammans med låg foderförbrukning. Detta är kombinerat med bra juverhälsa, fertilitet, hållbarhet och mjölkbarhet.

Döttrarna kommer få bra benexteriör och klövhälsa vilket skapar en bra grund för djur med bra rörelse.

Modern kom tyvärr aldrig in i produktion. Men mormor har på 2,8 år i genomsnitt mjölkat 10 600 kg med 820 kg fett + protein.

VR Vilperi
VR Vilperi