VikingRed -VR Vimo i topp

VR Vimo är den stora vinnaren efter avelsvärderingen i november, han ökar till NTM +33 och passerar VR Froerup som legat i toppen länge.

Flera indexjusteringar

Vid avelsvärderingen i november introducerades flera förändringar i beräkningarna, vilket gav små förändringar för några av VikingRed tjurarna. För exteriöregenskaperna infördes single step modellen, vilket innebär att beräkningen för både genomiska djur och djur med egen prestation, görs i ett beräkningssteg. För VikingRed hade det mindre påverkan, så några av tjurarna har små förändringar i sina avelsvärden för exteriör.

En annan förändring är introduktionen av den nya EuroGenomics standarden för kalvning och maternal kalvning. Den största förändringen hade VikingRed, men de flesta tjurarna har bara rört sig mellan plus/minus 3 indexenheter.

Genomiska tjurar

VR Ferman toppar fortfarande listan över de genomiska tjurarna med gNTM +37 och VR Vesty på en andra plats med gNTM +36.

 • VR Ferman, VR Fairway x VR Hopla, gNTM +37
 • VR Vesty, VR Vimo x VR Froberg, gNTM +36
 • VR Fardal, VR Foredal x VR Futari, gNTM +29
 • VR Hunken, VR Hagi x VR Filur, gNTM +29
 • VR Froggy, VR Figure x VR Hashtag, gNTM +28

Nya tjurar

VR Frape P, VR Fuzzy P x VR Happy, med gNTM +35 är en ny tjur på listan med bra produktion, fertilitet och hälsa. Detta kombineras med hög överlevnad och låg foderförbrukning. Döttrarna har bra ben och juver.

VR Bertil, VR Boreal x VR Elektro, med gNTM +31 är en allround tjur med bra produktion kombinerat med bra fertilitet, mjölkbarhet och överlevnad.

Pollade tjurar

På den pollade sidan ser vi flera nya intressanta tjurar. Som tidigare nämnts har vi VR Frape P som följs av VR VaccinP med gNTM +30. VR VaccinP ger bra produktion kombinerat med bra produktion, juverhälsa och klövhälsa. Nya är även VR Hamze P och VR Floss P.

 • VR Frape P, VR Fuzzy P x VR Happy, med gNTM +35
 • VR VaccinP, VR Ventura x VR Fanof P, med gNTM +30
 • VR Hamze P, VR Huvitus x VR Fanof P, gNTM +29
 • VR Floss P, VR Flair P x VR Tiguan, gNTM +24
 • VR Fusan P, VR Fortess x VR Luke P, gNTM +24

Om du vill ha homozygot pollade tjurar finns det flera att välja på:

 • VR Frit PP, VR Fuzzy P x VR Luke P, gNTM +28
 • VR Fosu PP, VR Fin PP x VR Luke P, gNTM +27
 • VR FlirtPP, VR Fuzzy P x VR Emir, gNTM +25 

Avkommebedömda tjurar

Som tidigare nämnts är VR Vimo i toppen av listan, degraderar VR Froerup till en andra plats. Nya på listan med mjölkande döttrar är VR Heureka, VR Fiction och VR Farnam.

 • VR Vimo, VR Vilja x Rockstar, NTM +33
 • VR Froerup, VR Faber x R Fanfare, NTM +31
 • VR Thiago, VR Tuomi x R Haslev, NTM +31
 • VR Heureka, VR Happy x VR Enigma, NTM +28
 • VR Fiction, VR Futari x VR Borsse, NTM +28
 • VR Farnam, VR Filur x Pell-Pers, NTM +24

Mer om tjurarna och dess mödrar

dotter-till-vr-vimo.jpg
Dotter till VR Vimo

vr-frape-p.jpg
VR Frape P

vr-usva.jpg
VR Usva