12 000 kg ECM – nytt avkastningsmål

Från och med januari 2024 kommer våra uppskattade tårtor från Kokontrollen® delas ut till de medlemmar som når en mjölkavkastning på 12 000 kg ECM eller mer.

Växa har tagit fram en ny strategi för år 2024 till 2027 och att öka mjölkavkastningen kommer fortsatt att vara ett av Växas fokusområden. I det senaste årsresultatet låg medelavkastningen för våra gårdar anslutna till Kokontrollen® på 11 175 kg ECM. Därför har styrelsen valt att öka avkastningsmålet från och 2024 till 12 000 kg ECM.

Våra uppskattade Kokontrolltårtor kommer därför att från och med nästa år delas ut till de medlemmar som har en mjölkavkastning på 12 000 kg ECM eller mer.

Tårta för 11 ton även i december

I december delas de sista tårtorna ut för 11 000 kg ECM. Du som senast december har haft en avkastning på 11 000 kg ECM i minst tre månader kommer få en tårta för uppnådda 11 ton från Kokontrollen.

Fira med oss

Vi ser fram emot att fortsätta fira uppnådda avkastningsmål även 2024 med våra medlemmar! Det är fantastiskt att få vara en del i att fira era framgångar. Glada tårtfirare kan du se mer av om du följer oss på Facebook